ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wat is ngo-openboek ?

Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking of de zogenaamde derde pijler. Deze site biedt een open venster op onze werking. We beschrijven de werkdomeinen waarin we in het Zuiden actief zijn, het personeelsbestand dat we hierbij inzetten, het hoe en waarom van onze werking in het Noorden, enz. Elke organisatie geeft ook uitleg hoe de gelden uit giften en subsidies worden besteed.  We doen dit om verschillende redenen:

1) Ngo’s krijgen hun middelen van diverse overheidsinstanties en van de bevolking zelf. Dat zijn meteen twee goede redenen om op een heldere en transparante manier te informeren over onze werking en onze middelen;

(2) Ngo’s hebben een grote achterban die ze graag willen informeren over hun werking. Uit herhaalde enquêtes van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) blijkt dat er bij de bevolking in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat voor ontwikkelingssamenwerking. Maar uit diezelfde studies blijkt ook dat er nog een verschil bestaat in perceptie tussen wat we doen en wat men denkt dat we doen.   

(3) ‘Practice what you preach.’ Eén van onze eisen naar de overheid én naar de bedrijfswereld is net meer transparantie. Dan zijn we dat ook aan onszelf verplicht.

Ngo-openboek.be verdeelt de informatie in vier rubrieken:

  • Ngo-openboek: met algemene informatie over deze site, ngo's en transparantie, nuttige links en een verklarende woordenlijst,
  • Ngo's in België: over de werking in Noord en Zuid, de personeelsinzet en de samenstelling van de financiële middelen,
  • Geografisch overzicht: een wereldkaart met de landen waar Belgische ngo’s werkzaam zijn,
  • Fiche per ngo: specifieke informatie per ngo.
deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015