ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Het verschil tussen ngo-federatie en 11.11.11?

ngo-federatie ngo-federatie is de federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en elfelfelf 11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuidbeweging. Wat onderscheidt deze twee coördinatiestructuren?

11.11.11 bundelt als koepel ngo's, actiegroepen, vrijwilligerscomités, vakbonden, jeugdverenigingen, ... rond een politiek handvest. Daarin staat dat het Noord-Zuidvraagstuk vooral een politiek en economisch probleem is, dat er tegenmacht moet opgebouwd worden in de richting van een eerlijke herverdeling op wereldschaal, en dat er politieke druk op beleidsmakers, bedrijven en internationale instanties nodig is om die herverdeling waar te maken. 11.11.11 kent haar hoogtepunt tijdens haar jaarlijkse campagne rond 11 november. Niet alle ngo's zijn lid van 11.11.11, onder meer omdat zij politiek neutraal wensen te blijven.

ngo-federatie behartigt bij de overheid als federatie de belangen van de erkende-ngo erkende ngo's. ngo-federatie ondersteunt ngo's om kwaliteitsnormen te halen bij het uitvoeren van hun opdracht, onderhandelt regelgeving inzake erkenning en subsidiering van ngo’s (voor Noord- en Zuidwerking) en over de toepassing ervan. Zo zoekt ze samen met overheid en leden naar administratieve vereenvoudiging. Enkel ngo's die door de overheid erkend zijn, kunnen lid zijn van ngo-federatie. Ngo’s die nog niet erkend zijn, of verenigingen die kunnen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de federatie, kunnen geassocieerd lid worden.

Het ngo-ledenbestand van 11.11.11 en ngo-federatie overlappen elkaar voor een groot deel. De taken van beide structuren zijn verschillend, maar samen willen ze de slagkracht van de niet-gouvernementele ontwikkelingssector in Vlaanderen versterken. Er is dan ook een intense samenwerking, zowel op bestuurs-als op secretariaatsvlak.

 

 

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015